Heldere communicatie bij opvoedingsproblemen

Het ouderschap kan heel dankbaar en verrijkend zijn, maar ook veeleisend, frustrerend en uitputtend. Ouders hebben de belangrijke taak om de volgende generatie groot te brengen. Toch zijn de meeste mensen onvoldoende voorbereid op hun taak als ouder. De uitdaging van alle ouders is om gezonde, goed aangepaste kinderen groot te brengen in een liefdevolle, voorspelbare omgeving.

Als mama van twee kinderen én na jaren ervaring als leerkracht in het secundair onderwijs, besef ik maar al te goed dat het opvoeden een leerproces is met vallen en opstaan, een gebalanceerd mengsel van nabijheid, afstand, controle en loslaten. Niet voor niets luidt het spreekwoord: “Ieder huisje heeft zijn kruisje.”

Toch gaat het in sommige situaties te ver en kan een gezin nood hebben aan extra ondersteuning. Wanneer gedragsproblemen te lang aanslepen kan er een escalerende spiraal van aversief gedrag tussen ouder en kind/jongere ontstaan. Ouders voelen zich machteloos en na een tijd voelt een kind zich misschien afgewezen.

Gedragsproblemen kunnen van allerlei aard zijn. Er kunnen problemen zijn met dagelijkse rituelen, ongehoorzaamheid, een zwakke luisterhouding, agressie, slaapproblemen, gebrek aan zelfvertrouwen, pestproblemen op school, zwakke inzet voor toetsen, verslaving, …

Volgens mij zijn gedragsproblemen complex en worden door verschillende elementen bepaald:

-Er zijn kindfactoren (bv. temperament, hoogsensitiviteit, gezondheidsproblemen, …).

-Er zijn factoren in de opvoedingsaanpak (bv. inconsequente aanpak, tekort aan grenzen, … ).

-Er zijn familiale factoren (bv. huwelijksproblemen, veel stress binnen het gezin, bepaalde patronen die worden doorgegeven over verschillende generaties heen …).

Als klinisch psycholoog ga ik tijdens een eerste gesprek (enkel met de ouders) samen met jullie kijken waar jullie graag extra ondersteuning of begeleiding voor wensen en welke werkwijze passend is. Elk gezin is anders en elke situatie vraagt een aanpak op maat. We kunnen opteren om eerder gedragstherapeutisch te werken. Dan wordt vooral met de ouders gewerkt rond opvoedingsvaardigheden. Ik gebruik daarbij een aangepast stappenplan en werkbladen van het Positief Pedagogisch Programma (kind / tiener).

Maar het kan ook aangewezen zijn om met het kind of de jongere zelf af te spreken (als kinderpsycholoog). Wanneer familiale factoren eerder een rol spelen kan een familieopstelling een goed instrument zijn om verstrikkingen aan het licht brengen. Methodes kunnen ook gecombineerd worden. Zo kan Triple P verwerkt worden in de sessies individuele psychotherapie en healing wanneer bv. een mama last heeft van depressieve gevoelens.

Praktisch

Traject ATraject BTraject C
Sessie 175 min = 60 euro 75 min = 60 euro75 min = 60 euro
Sessie 2100 min = 80 euro opstelling 100 min = 80 euro opstelling 100 min = 80 euro opstelling
Sessie 360 min = 55 euro75 min = 62 euro90 min = 70 euro
Sessie 460 min = 55 euro75 min = 62 euro90 min = 70 euro
Sessie 560 min = 55 euro75 min = 62 euro90 min = 70 euro
Sessie 6.........

Tracht gewoon op het juiste uur te komen want er is nog geen wachtzaal. De bel is beneden aan de witte trap (zijkant huis). Daar kom ik je ook halen. 

Je kan vanaf sessie 3 kiezen uit trajecten A, B of C. Indien meerdere personen aanwezig zijn tijdens de sessie, dan is traject C de beste optie. Zo kan elke aanwezige beluisterd worden. Indien ik besluit om met het kind apart te werken, dan is traject A of B beter gezien de kortere duur van de sessie. Er kan ook van traject gewisseld worden indien de noden van het gezin onderweg veranderen. De eerste twee sessies zijn bij elk traject gelijk. De sessie wordt ter plekke betaald. 

Maandag 9u00 - 15u15
Dinsdag 9u00 - 15u15
Woensdag 9u00 - 11u15
Donderdag 9u00 - 15u15
Vrijdag 9u00 - 19u00
Zaterdag 9u00 - 11u30
Zondag Gesloten
CONTACTFORMULIER