volwassenen in groep :
lezingen en workshops

Heb je zin om te werken aan zelfontplooiing in groep? Belangrijke levensthema’s worden tijdens interactieve lezingen en workshops verdiept. Bekijk de data in je agenda. Voor sommige lezingen en workshops wordt een gast uitgenodigd,  anderen worden door mezelf verzorgd. Elke seizoen is er een workshop en een lezing rond een bepaald thema. 

De rode draad is telkens ‘Bewust Leven’. Je leven is je belangrijkste kunstwerk. Wellicht kan je het hier en daar met wat extra penseelstreken verbeteren. Er is altijd ruimte om je levensvoldoening te vergroten. Fundamentele wijsheden en authentieke verbindingen kunnen bijdragen tot een omvormingsproces waardoor onze diepste kern, reeds aanwezig is in elk van ons, meer mag ‘zijn’.

De lezingen worden na de pauze afgesloten met een grote vragenronde. Doordat de groepjes klein zijn, is er ook kans op een fijne ontmoeting en kan een persoonlijke vraag gesteld worden. In de pauze wordt altijd gratis koffie of thee aangeboden. 

Tijdens een workshops is het lesgedeelte korter en is er meer ruimte om zelf creatief aan de slag te gaan met jouw verhaal. Welkom in het atelier van je Leven. De groepsgesprekken worden gefaciliteerd door vele therapeutische technieken  : visualisaties, relaxatie-oefeningen, doe -en denkopdrachten, belevingsopdrachten, tekenen, schrijven, schilderen, boetseren, bewegingsopdrachten, dansen, … 

Thema van de lente     : “Je zachtheid als een liefdevolle krijger beschermen” (Alexandra Vandenbussche)

Thema van de zomer   : “De helende kracht van foto’s” (Dina Vierendeel)  

Thema van de herfst    : “Omgaan met verlies” (Mieke Merckx)
 

LEZING lente :

Je zachtheid beschermen, een opleiding tot liefdevolle krijger

Moet ik mijn deur voor iedereen open zetten? Ben ik pas een goed mens wanneer ik met iedereen aan tafel zit én mezelf wegcijfer voor de ander? Hoe kan ik in liefdevolle verbinding staan met mijn omgeving (zilver) én toch ook steeds trouw blijven aan mezelf (goud)?  

En wat met vergeving? Vergeef ik iedereen die mij kwaad doet en geef ik dadelijk ‘een-zand-erover-knuffel’ om mij erna weer bloot te stellen? Moet ik iemand vergeven die mij als een deurmat blijft behandelen? Of is er een verschil tussen vergeven en het aanbieden van ‘ruimte tot vergeving’ ? En mag ik daar als slachtoffer mijn tijd voor nemen? En wat als ik net de dader ben, en mijn slachtoffer mijn berouw niet wil zien? Hang ik daar dan voor altijd aan vast?  

Deze lezing is voor veel mensen een echte verademing. Essentiële levenswijsheden die reeds van kinds af verkeerd begrepen werden,  krijgen eindelijk de kans om hun verlichtend werk te doen. 

Spreker : Alexandra Vandenbussche van Therapiehuis Zonneklaar  

Prijs : 25 euro 

Wanneer ? dinsdag 30 april 2019, 20 – 22 uur

Workshop lente :

mediteren met zilver en goud, opleiding tot liefdevolle krijger

Doelen

-Leren mediteren (introductieles)

-Assertief in het leven staan, vertrouwend op mijn kracht

-In liefdevolle verbinding staan met mijn omgeving (zilver) maar ook trouw blijven aan mezelf. (goud)

-Ontwikkelen van meer vrijheid en variatie in de wijze waarop ik relaties met anderen en jezelf aanga. 

 

Inhoudelijk 

In het eerste deel van deze workshop werpen we een licht op (dis)functionele patronen in ons relaties. Een bepaalde omgangsstijl kan mogelijkheden maar ook beperkingen in zich dragen. Door je bijvoorbeeld inschikkelijk te stellen ten opzichte van collega’s, vermijd je conflicten. Maar anderzijds laat je op die manier wel over je heen lopen. Of door je op een strenge en autoritaire manier met je kinderen te verhouden, behoud je een zekere vorm van controle, maar riskeer je wel dat ze je minder in vertrouwen gaan nemen. Een omgangsstijl is ook vaak iets dat zich herhaalt in diverse relaties. Wanneer dit een geïnstalleerd patroon wordt, zal de ziel ‘gelukkig’ een soort overlevingsstrategie hanteren. Ze bedekt zich langzaam met een verharding aan de binnenkant, een soort innerlijk veilig harnas.  Dit heeft wel een keerzijde. Het harnas werkt als een dikke muur waardoor we  vervreemd raken van onze kern. We komen meer en meer in af-zonde-ring te leven. Zo verlies je het contact met wat je zelf wilt of nodig hebt in relaties. In deze workshop verkiezen we de combinatie ‘hart – schild – zwaard’, boven het harnas. Wil jij ook een liefdevolle krijger worden?  

Creatieve activiteit                

We maken een interactioneel wapenschild met een gouden randje en trachten zo een persoonlijke synthese te maken van onze omgangsstijl met anderen en onszelf. 

Daarna tonen we ons wapenschild in de kring. Wat is herkenbaar? Wat is verrassend? Zijn er patronen? Zijn er wensen en wat kan je doen om je relationele posities meer in de richting van het gewenste te laten evolueren. (Het delen van je ervaringen is geen verplichting. Je bent ook daarin een vrij mens.) 

Meditatie                 

Neerwaartse en opwaartse stroom

Wortels en bescherming zetten (stevig in het Leven staan)

Goud en zilver laten instromen

Praktisch

Voor wie? Volwassenen (maximum 10 deelnemers)

Door wie? Alexandra Vandenbussche van Therapiehuis Zonneklaar

Prijs   : 35 euro  (ingeschreven na betaling)

Wanneer? Zaterdag 27 april van 14 u tot 17 u 00

LEZING zomer :

De helende kracht van foto's

Hou je van sprekende foto’s wanneer je in een boek of tijdschrift bladert? Kan beeldtaal jou soms meer raken dan 1000 woorden? Heb jij ook vaak het verlangen om beelden vast te leggen, waarin iets van jouw persoonlijk verhaal zich weerspiegelt? Waarom blijft de ene foto uit 1000 foto’s ons bij en zijn we de andere weeral even snel vergeten?

We onderschatten de manier waarop fotografie een hulpbron in ons leven kan zijn. Foto’s kunnen troosten en blij maken tegelijk, breken open, brengen transformatie op gang …

Deze lezing is geen cursus fotografie (je hoeft geen toestel mee te nemen) maar is wel een kennismaking met de vijf basistechnieken van de therapeutische fotografie/ PhotoTherapy. Aan de hand van een creatieve presentatie, gebaseerd op levensverhalen en een tafel vol foto’s worden alle deelnemers meegenomen naar de wereld van ‘de helende kracht van foto’s’.

De lezing is theoretisch (projectieve fotografie, zelf fotograferen of intuïtief fotograferen, zelfportret, …) maar wordt wel met kleine oefeningen levendig gemaakt en gepersonaliseerd. Stap voor stap krijg je een verruimd inzicht hoe je op jouw manier deze technieken een plek in je eigen leven kan geven.

De lezing duurt 75 minuten. Na de pauze is er mogelijkheid tot het stellen van vragen. Als afsluiter wordt er (voor de liefhebber) nog drie vakantieopdrachten meegegeven.

Wanneer? Dinsdag 25 juni 2019, 20 – 22 uur

Prijs : 25 euro

Gastspreker : Dina Vierendeel  

Praktisch

Indien je je graag wenst in te schrijven voor een lezing of een workshop, vul je het contactformulier in met volgende gegevens : Activiteit, jouw naam bv. Lezing lente, Anna Verschatse.

Je krijgt een bevestiging via mail. Vanaf dan wordt de plaats 7 dagen voor jou gereserveerd. Je krijgt die tijd om over te schrijven. Pas bij betaling is je plaats ingenomen. Let op, er kunnen per lezing maximum 15 plaatsen gereserveerd worden, per workshop zijn dat er 10. 

CONTACTFORMULIER