Workshops voor kinderen

De rode draad bij Therapiehuis Zonneklaar is ‘Helen met goud’. Voor het sprookjeskamp wordt dan ook vanuit een sprookje of verhaal vertrokken waarbij goud als kleur centraal staat. Sprookjes zijn verhalen vol magie en fantasie. Ze zijn leuk om voor te lezen aan kinderen maar ze bevatten ook een diepe wijsheid en symboliek.

Alexandra combineert als klinisch psycholoog technieken uit de psychodynamische therapie, gesprekstherapie, bewegingstherapie, speltherapie, psychodrama-poppenkoffer, …

De focus ligt op zelfliefde en is bedoeld voor kinderen uit de basisschool.  

De gouden vis

Thema

Doelgerichter en bewuster in het leven staan, in verbinding met onze kern: Welke wensen zou jij kiezen als een gouden tovervis ze voor jou zou laten uitkomen?  Wat verlangt jouw hartje? We gaan dan ook in deze eerste workshop dadelijk naar de kern. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. 

Groepsgesprek

Heb jij al eens nagedacht wat een belangrijk doel in je leven is? Stel dat je op je oude dag op je sterfbed ligt, en je kijkt terug op je leven, wat zou voor jou dan een geslaagd leven zijn? 

Door het kaartspel ‘Schatgravers’ ontdek je wat belangrijke schatten in jouw leven zijn. Het sprookje nodigt ons uit om ook even over geld  te spreken. Maakt geld gelukkig? Maakt het ongelukkig? 

Meditatie            

* Visualisatie-oefening : Op zoek naar de schatkist in onszelf 

* Om te kunnen ‘zien met ons hart’, moeten we naar een diepere laag in onszelf zakken. Mantra’s kunnen ons daarbij helpen. We maken kennis met mantra-meditatie en met de centrale as in onszelf. 

De helende kracht van foto’s

Activiteit             

We maken onze persoonlijke mandala. Mandala’s vind je over de hele wereld. Bij ons zie je ze op hun mooist in glasramen waar de zon de kleurenpracht verlicht. Mandala betekent ‘cirkel’ en staat symbool voor de ziel. Om te groeien naar je innerlijke kern, is het aan te raden een mandala van buiten naar binnen te kleuren.  

Vrouw Holle

Thema

Opkuisen van opgekropte gevoelens, negatieve gedachten, magneten op ongeluk, … met gouden stroom.

Zou jij graag een gouden stroom over je heen krijgen zoals de vlijtige dochter? Wees eerst en vooral trouw aan je eigen levensdraad. Loop niet altijd mee met anderen, want jij weet best wel zelf wat goed voor je is. En zo voorkom je dat je je spoel in de waterput verliest. Ook is het van belang om de stukjes pek (opgekropt verdriet, magneetjes voor ongeluk, …) die aan ons lijf plakken, van ons af te schudden. Hou je kussen al vast maar in de hand want we gaan het schudden als vrouw Holle … 

Groepsgesprek aan de hand van het spinnenwebspel

Is er iets wat zwaar op jou weegt in je leven? Word je vaak gepest? Heb je iets moeilijks meegemaakt in je leven? Voel je je soms niet lekker in je vel en komen dan gedachten op die meer pek zijn dan goud?
Wie het bolletje wol vangt, krijgt de kans om iets van zijn levensverhaal te vertellen. We geven het bolletje wol door aan elkaar en zo ontstaat langzaam een spinnenweb. 

Meditatie

We spoelen ons onder een waterval van kleuren en laten los wat reeds neerwaarts mee kan stromen. Daarna zetten we ons stevig in de grond en laten een geiser van licht opwaarts stromen. We laten de levenskracht  in ons borrelen. Na deze verkwikkende energetische ervaring, steken we de handen uit de mouwen en ontladen onze pek-plaatjes.

Activiteit             

Op muziek schenken we onszelf een gouden douche. Het overgebleven stof en pek gaan we wegvegen en afschrobben met een heerlijke poetsdans. We dweilen en schrobben erop los. Opgeruimd staat netjes. Daarna nemen we opnieuw het touw van het spinnenweb en dansen met onze eigen levensdraad. 

PRinses met de gouden BAL

Thema

Groeien naar meer zelfliefde : Om te ontwaken moet je eerst een kikker kussen. Hoe kunnen we onze eigen schaduwkanten (de kikker in ons) omarmen om zo te groeien naar een liefdevol huwelijk met onszelf (huwelijk tussen de prinses en prins in onszelf) ? 

Groepsgesprek (met werkblad en schaduwstoel)

We hebben allen wel verbindende, liefdevolle gevoelens. Maar heb jij ook soms gemene gedachten over iemand? Ben je soms jaloers wanneer iemand anders uitblinkt in iets? Voel jij ook soms agressie wanneer je het gevoel hebt dat niemand naar je luistert? … Schaduwkanten zijn kanten van jezelf die je liever niet in het licht brengt. Mensen verkiezen zichzelf voor te stellen als liefdevolle wezens met vriendelijke gedachten. Toch is het belangrijk om ook naar die donkere kanten van je ziel te kijken. De dappersten onder ons durven ook dit pad te bewandelen. Wanneer gevoelens er niet mogen zijn, wanneer ze worden onderdrukt, zorgt dat voor verharding aan de binnenkant, waarmee je dus een deel van jezelf blokkeert. Als je je schaduwkant ontkent, ontken je dus een deel van jezelf. Hoe lukt het je je negatieve kanten te aanvaarden en daarbij vriendelijk te blijven? Hier ligt de sleutel tot ware zelfliefde verborgen.  

Meditatie            

Reiki met gouden balletjes (energiebanen vrijmaken in ons lichaam)

Activiteit             

Boetseren met klei  

De BRemer stadsmuzikanten

Thema  

De ezel, de hond, de kat en de haan beseften dat ze een echt huis hadden, na het verjagen van de rovers.   Wil jij graag thuiskomen bij jezelf? 

Meditatie            

Wat heb ik in huis? 

Activiteit

Tekenactiviteit : We symboliseren ons eigen persoon als ‘een huis’ : Ben ik bereikbaar?, Wat is mijn stijl ? Zijn er privé kamers? … We bakenen tot slot ons domein af met een grote rozenhaag. (We weten uit het sprookje van Doornroosje dat alleen de prins met het zuivere hart nog binnen raakt.)

Groepsgesprek 

We vertellen over onze tekening in de groep. Nu mogen we ook een vraag stellen over elkaars tekening. 

rEPELSTEELTJE

Thema

Durven opkomen voor jezelf en daarbij duidelijk je grenzen aangeven. Stimuleren van zelfrespect.
Kan jij ook niet gemakkelijk NEEN zeggen of gedraag jij je zoals de dochter van de molenaar die weerloos was tegen de opdracht van haar vader en de koning om stro in goud te veranderen.

Groepsgesprek 

Vandaag werken we met de psychodrama-poppenkoffer. We kleden eerst een pop voor onszelf aan. Daarna beschrijft de pop een scenario waarbij hij of zij duidelijk ervaren heeft hoe iemand de grenzen niet respecteerde.  

Meditatie            

* Stevig in de schoenen staan : na ons stevig te aarden in de grond, plaatsen we een bescherming om ons heen, zodat niet alle onrust van anderen zomaar in ons kan komen.

* Niemand weet, niemand weet, dat ik ‘Repelsteeltje’ heet. We doen een naammeditatie. 

Activiteit             

We verdelen ons in groepjes : Rollenspel met de poppen uit de psychodrama-koffer of filmscenario schrijven en spelen 

Hoe was het nu? Wat zou het gewenste verloop zijn? Wat / wie kan me hierbij helpen ?)

Praktisch

Er mogen maximum 8 kinderen deelnemen.  

Een gouden liefdevolle sprookjesgroet, 

Alexandra 

CONTACTFORMULIER